Kategoriarkiv: 03. Artikler og links

Forældreansvarsloven sat under lup i Politiken

To kronikker i Politiken tydeliggør og oplyser om de skadevirkninger, som den danske forældreansvarslov, der blev indført i 2007 og revideret i 2012, medfører.

Der argumenteres for at lovgivningen er volds- og kønsblind de facto, og at sagsbehandlingen er utilstrækkelig. Læs dem herunder.

Kronik: Forældreansvarsloven nedbryder børn

skrevet af
Pia Deleuran, advokat og mediator
Lone Nørgaard, lektor, cand. mag.
Bente Holm Nielsen, cand. med.
Jytte Aa. Møller, jordemoder, cand.mag.
Birgit Søderberg, formand for LOKK
Vivian Jørgensen, advokat og mediator

Kronik: En skandale med konsekvenser for børnene

skrevet af
Pia Deleuran, advokat og mediator

Forældreansvarslov – hvad blev der af kvindens krop?

Af jordemoder, cand.mag. Jytte Aa. Møller og cand.med. Bente Holm Nielsen

 

Udgivet i “Temahæfte 3: Forældreansvarsloven – Hvad blev der af Barnets Tarv?” af Pia Deleuran (red.), Djøf 2011.

Artiklen argumenterer for, at den danske forældreansvarslov må gentænkes og ændres, således at der ydes respekt for kvindens kropslige indsats i forbindelse med den menneskelige forplantning.

Indledning
Ved familieforøgelse har det i flere generationer været kutyme, at mindre børn fortrinsvis var kvindens ansvar med alle de fordele og begrænsninger, som dette nødvendigvis må medføre for børnene og for de to forældre.

Forældreansvarsloven fra 2007 er i overensstemmelse med mange kvinders og mænds ønske om at gøre op med gammel praksis. Under henvisning til barnets tarv, skulle der i videst mulig udstrækning skabes ligestilling, såvel mellem ugifte og gifte fædre, som mellem fædre og mødre.

Læs resten