Forældreansvarsloven sat under lup i Politiken

To kronikker i Politiken tydeliggør og oplyser om de skadevirkninger, som den danske forældreansvarslov, der blev indført i 2007 og revideret i 2012, medfører.

Der argumenteres for at lovgivningen er volds- og kønsblind de facto, og at sagsbehandlingen er utilstrækkelig. Læs dem herunder.

Kronik: Forældreansvarsloven nedbryder børn

skrevet af
Pia Deleuran, advokat og mediator
Lone Nørgaard, lektor, cand. mag.
Bente Holm Nielsen, cand. med.
Jytte Aa. Møller, jordemoder, cand.mag.
Birgit Søderberg, formand for LOKK
Vivian Jørgensen, advokat og mediator

Kronik: En skandale med konsekvenser for børnene

skrevet af
Pia Deleuran, advokat og mediator