Tag-arkiv: UN Women

Om Nordic Tour 2014

INSPIRATION

“Jeg har brug for, at I går forrest”

nordic forum friseFotos fra Nordic Forum i Malmø, Sverige 2014.

Nordic Forum 2014

UN_Women_Horizontal_English_Blue_TransparentBackground (2)
Der var flere inspirationer, der førte til touren. Én af dem var det store træf “Nordic Forum 2014 – New Actions on Women’s rights” i Malmø.

Her udtalte lederen af UN Women (FN’s kvindeorganisation), Phumzile Mlambo-Ngcuka: “jeg har brug for, at I går forrest”. UN Women blev skabt i juli 2010 for at kæmpe for ligestilling mellem kønnene og for forbedring af kvinders vilkår. Dermed tog FN et historisk skridt i forhold til at fremme organisationens mål om ligestilling og forbedring af kvinders forhold. UN women har fokus på blandt andet:

•Elimineringen af diskrimination mod kvinder og piger

•Styrkelsen af kvinders rettigheder

•Opnåelsen af lighed mellem kvinder og mænd som partnere og modtagere af udvikling, menneskerettigheder, humanitære initiativer, fred og sikkerhed.

Med Nordic Tour 2014 ønsker vi at vise Phumzile Mlambo-Ngcuka, at vi støtter op om UN Women og disse bestræbelser.

 

Istanbul konventionen

istanbul

En anden inspiration til Nordic Tour 2014 var Danmarks ratificering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet – også kaldet Istanbul konventionen. Den trådte i kraft 1.8.2014.

Læs mere om Istanbul konventionen her.

FRA’s rapport om vold mod kvinder i Europa

logo FRA

En tredje motivation til touren var den nyeste rapport om vold fra den Europæiske Union. Det fremgår i rapport fra marts 2014 fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), at vold, som kvinder påføres i hjemmet, på arbejdet, i det offentlige rum og online, fortsat er et relevant problem at drøfte – også i de nordiske lande. Spørgeundersøgelsen viser, at de politiske beslutningstagere er nødt til at anerkende omfanget af den vold, der udøves mod kvinder, og sikre, at reaktionerne på den imødekommer alle kvindelige voldsofres behov og rettigheder i praksis og ikke kun på papiret.

Direktøren for FRA, Morten Kjærum, sagde i forbindelse med FRA-rapportens offentliggørelse:

“Tallene fra spørgeundersøgelsen kan og må simpelthen ikke ignoreres. FRA’s spørgeundersøgelse viser, at fysisk, seksuel og psykisk vold mod kvinder er en omfattende menneskerettighedskrænkelse i alle EU’s medlemsstater”.

Ligeledes sagde Morten Kjærum:

“Problemets enorme omfang er et bevis på, at vold mod kvinder ikke kun påvirker nogle få kvinder – det påvirker samfundet hver eneste dag. Derfor er de politiske beslutningstagere, civilsamfundet og frontlinjearbejderne nødt til at genoverveje de foranstaltninger, der træffes mod alle former for vold mod kvinder, uanset hvor den finder sted. Foranstaltningerne til håndtering af vold mod kvinder skal omgående bringes op på et nyt niveau.”

Der kan læses mere om rapporten her.

NORDIC TOUR 2014 KONCEPTET
Konfliktløsning, knuder og kunst

Konfliktløsning og konfliktløsningsmodeller er blevet mere avancerede. Familieretlige løsninger i de nordiske samfund ønskes suppleret og – i nogle tilfælde erstattet – af nye konflikthåndteringsformer. Blandt andet i forbindelse med retsmægling, mediation og rådgivning.

Knuder afdækkes, efterhånden som nye og forskelligartede familieformer vinder frem, og kernefamilien ikke længere er alene om at fungere som alment samfundsmæssigt grundlag. Enkeltindividets rettigheder og pligter er kommet i søgelyset, hvor tidligere tiders fokus i højere grad var på fællesskab og solidariske dynamikker. I forbindelse med familie-brud har de hermed forbundne udfordringer nu en tendens til at øges i omfang og alvor, der alt for ofte fører til afmagt og desperation.

Kunst – ikoner for genkendelse og refleksion. Da mange af problemstillingerne i disse ovennævnte felter er overvældende og personligt berørende, anvendes billeder som en hjælp til både at fastholde temaerne og til at virke berigende som nye dimensioner. Billedcollagerne, der blev medbragt på hele touren, viste sig da også at blive det visuelt samlende udtryk for emner, der ellers kan være kontroversielle og ligefrem skræmmende.


UDFØRELSE

Ved tilrettelæggelsen af touren blev der lagt vægt på

•Vidensdeling

•Idé-generering fra fagfolk, da mange børn lider under de voksnes skilsmisser og brud

•Information om Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

•Drøftelse af, hvordan de nordiske samfund bedst muligt skaber nogle rammer, der signalerer og fremmer en nul-tolerance imod vold og misbrug af kvinder og børn

•Gensidig støtte i arbejdet for og med de, der har oplevet vold, overgreb og misbrugssituationer i forholdet til deres partner/ekspartner – til tider også fra systemets side

nordic_bund

Pressemeddelelse sendt til Ritzau ved tourens start

Conflict Resolution, Knots and Artwork in the Nordic Countries.

Nordic Tour 2014 starts this evening at a meeting in Denmark. The three activists and professionals travel the Nordic Countries during the next 10 days.

It is:

Professor and researcher Dr. Dale Bagshaw, Australia

Attorney and mediator Pia Deleuran, Denmark

Photographer Sisse Jarner, Denmark

They say: “We are following up on the Nordic Forum, Malmø, Sweden in the summer 2014 where the head of UN Women – the relatively new Womens’ section for equality and empowerment for women, Phumzile Mlambo-Ngcuka said:

‘The Nordic countries have to eliminate violence against women and prove to the rest of the world that this can be done.'”

She is backed up by the head of the Nordic section, Asger Ryhl.

The group behind the Nordic tour initiative is Barnets Tarv NU that has advocated for a new Act concerning custody, residence and visitation in Denmark.

They want to gather experiences in the Nordic countries to see if the UN’s ambition in this field can be accomplished.

Denmark was severely criticized in an EU fact-finding paper this year.

Now when the Istanbul convention – the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – has entered into force from the 1st of August, the Danish state has to take action.

The Bar and Law Society has stated that they have no resources to look into the matter for the time being.

For more information please contact Pia Deleuran
pd@deleuran
0045 30246803.