FINLAND

F_flag_small

Tour-sted nr. 4 på ruten – Helsinki 15.9. 2014 _________________________________________________________________________________________

BESØG I ADVOKATFIRMA, I RETSBYGNINGEN OG PÅ KRISECENTER

billedfrise finland

I Helsinki bød advokat og managing director Veronica Dalenius, firmaet Fredman & Månsson, indenfor og berettede om sine erfaringer med feltet. Både fra arbejdet i Finland, men også fra sin praksis i Sverige. Som i de øvrige lande sås problemer med den familieretlige behandling, navnlig når der var volds- og overgrebsproblematikker. Blandt andet blev det drøftet, hvorledes et screeningværktøj i forhold til vold var taget i anvendelse i Finland.

Der blev derefter aflagt besøg på et krisecenter lidt udenfor Helsinki. Her blev fortalt om baggrunden for Nordic Tour 2014 og overrakt billedcollage med Istanbul konventionsmotivet til den børnefaglige medarbejder.

Der blev undervejs aflagt besøg i Helsinki byret, hvor der blev informeret om touren og etableret kontakt om temaet.