Kategoriarkiv: 04. DVD

Film: “Barnets stemme”

Barnets stemme (norsk, 2015)
I foreldretvister ved domstolen

Barnets rett til medbestemmelse er regulert i barneloven §31 og i FNs barnekonvensjon artikkel 12. Slik barneloven §31 er utformet, gir den barnet rett til å få informasjon og til å uttale seg i forbindelse med alle rettsavgjørelser om deres personlige forhold fra det har fylt syv år. Også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal få informasjon og høres. Dette setter økt fokus på hvor viktig det er at barnets synspunkter kommer frem på en måte som er både juridisk og barnefaglig forsvarlig. Hensynet til barnets beste skal alltid være avgjørende for gjennomføring av foreldretvisten, også ved gjennomføring av samtalen med barnet.

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og sakkyndige. Planlagt læringsutbytte er å skape forståelse for at samtalen med barnet er viktig for sakens opplysning, og at de som snakker med barn i foreldretvister skal heve egen kompetanse og oppnå større trygghet i rollen.

DVD Barnets stemme 2

Lengde: 35 min
Domstoladministrasjonen

Til filmen følger et ressurshefte med ulike tema til refleksjon og diskusjon knyttet til behandlingen av foreldretvister.

Film: “Jeg sagde, at jeg havde mareridt”

– En tegnet dokumentarfilm

Omkring 200.000 børn i Sverige vokser op med, at deres fædre slår og truer deres mødre.

Beregningen kommer fra Statistiska Centralbyrån, men det nøjagtige tal kendes ikke. Mørketallet er stort.

DVD_jeg-sagde-jeg-havde

I denne film møder vi fem børn på mellem tre et halvt og otte år, som alle har overværet, at deres mor blev mishandlet.

Børnene skildrer via fortælling og tegning deres oplevelser og følelser.

Filmen er 19 minutter lang.

Tegner: Robert Nyberg
Animator: David Rylander
Klipper: Helene Berlin
Komponist: Philippe Boix-Vives
Producent: Annika Ernst
Distribueres af Sveriges Kvinno- och tjejjoureres Riksförbund, SKR

info@kvinnojour.com

Film: “Til barnets beste”

 

Til barnets beste (norsk, 2012)
Behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk

Vold og overgrep er en utfordring i barnelovsakene. Det gjelder både vold og overgrep direkte mot barna, og vold mellom foreldrene som går ut over barna. Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke, og det kan være vanskelig å vurdere hvilken betydning slike forhold skal ha for saken.

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og psykologer som sakkyndige. Den skal tilføre psykologifaglig kunnskap, og bidra til økt forståelse for et godt samarbeid mellom aktørene, slik at saksbehandlingen alltid blir til barnets beste.

Formidlere i filmen er psykologspecialistene Stig Torsteinson og Judith van der Weele.

DVD_til-barnet-beste

Til filmen følger et hefte med innspill til praktisk behandling av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk.