SVERIGE

S_flag_small

Tour-sted nr. 3 på ruten – Lund 12.9.2014

Lunds Universitet, Rätssociologisk Institut, via kontakt til professor Håkan Hyden
__
____________________________________________________________________________________

MØDE

I Lund mødtes tour-truppen med forskere fra instituttet for at drøfte tourens tematikker.

Blandt andet blev de udvalgte billedcollager opstillet og præsenteret.

billedfrise sverige

Unizon (tidligere Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund), der er paraplyorganisation for blandt andet mere end 120 krisecentre, og som arbejder for et ligestillet samfund fri for vold, udtaler i forbindelse med Nordic Tour 2014:

“Unizon anser att

– Den som mördar sin (ex)partner per automatik ska bli av med vårdnaden om eventuella gemensamma barn.

– Barns rätt att växa upp fritt från våld måste vara överordnad en våldsutövares önskan till umgänge.

Unizon välkomnar att det numera räcker med en av två vårdnadshavares godkännande för att ett barn ska kunna erbjudas stöd- och skyddsinsatser.

Däremot är det är ett problem att mammor och barn alltid måste vara standby när pappan vill något vid ett beslutat umgänge, och mamman kan förläggas med vite om hon och barnet inte finns tillgängliga medan pappan kan välja att inte dyka upp alls och då händer ingenting.

Läs mer om lagstiftningen kring vårdnad, boende och umgänge på vår hemsida http://www.kvinnojouren.se/fakta/vardnad-boende-och-umgange”unizonlogo

Unizon har ligeledes bidraget til Nordic Tour 2014 med filmen: “Jeg sagde, at jeg havde mareridt” – En tegnet dokumentarfilm om børns oplevelse af vold.

Filmen introduceres således:

“Omkring 200.000 børn i Sverige vokser op med, at deres fædre slår og truer deres mødre.

Beregningen kommer fra Statistiska Centralbyrån, men det nøjagtige tal kendes ikke. Mørketallet er stort.

I denne film møder vi fem børn på mellem tre et halvt og otte år, som alle har overværet, at deres mor blev mishandlet.

Børnene skildrer via fortælling og tegning deres oplevelser og følelser.”

Filmen findes med undertekster og tilhørende teksthæfte på en lang række sprog.

I Sverige har pressen ligesom i Norge sat fokus på drab af kvinder foretaget af partnere og ekspartnere.