ISLAND

IS_flag_small

Tour-sted nr. 5 på ruten – Reykjavik 17.9. 2014

Nordens hus ________________________________________________________________________________________

SYMPOSIUM

billedfrise island

Der var sendt indbydelser ud med programmet. Programmet så således ud

        Velkomst v. advokat og mediator Pia Deleuran

Præsentation af billedserie v. fotograf Sisse Jarner

Oplæg om familiesagers håndtering i sager om vold og overgreb i Australien v. Adjunct Associate Professor at University of South Australia Dale Bagshaw, AU

Filmen” Jeg sagde, at jeg havde mareridt”
– en tegnet dokumentarfilm af Annika Ernst

Debat og erfaringsindsamling
Indsamling af viden og ideer til opbygning af ny struktur på familierets-området baseret på nul-tolerance for vold. I Island overvejes p.t. en justering af familielovgivningen. Det blev drøftet, hvorledes det nuværende system fungerer, og hvorledes de sagkyndige bistår. Den nuværende islandske ordning i forældremyndighedssager ved retten anvender flere børnesagkyndige under sagens behandling, hvilket der var tilfredshed med.