Kategoriarkiv: Danmark

Mord på kvinder i Norden af partnere og ekspartnere

Både Danmark, Norge og Sverige har nu haft presseprojekter, der kortlægger drab af kvinder foretaget af partnere eller eks-partnere.

Undersøgelsernes skræmmende resultateter viser, at i Danmark dræbes 60% af myrdede kvinder blev dræbt af deres nuværende eller tidligere partner, mens den tilsvarende sats for myrdede mænd er 11%. Avisartiklen i Kristeligt dagblad fokuserer på æresdrab begået af hvide, danske mænd, og estimerer at i alt 68 kvinder er blevet dræbt af deres etnisk danske partner eller ekspartner i løbet de seneste 10 år. Den fulde artikel kan læses på Kristeligt Dagblad: “Den hvide mands æresdrab”.

I Norge har myndighederne ikke været villige til at bruge ressourcer på at kortlægge, hvilke kvinder der er blevet dræbt af partnere eller ekspartnere, så den norske avis VG har selv undersøgt det og er kommet frem til, at 72 kvinder blev dræbt af partnere eller ekspartnere imellem 2000 og 2007. Undersøgelsen viste også, at gennemsnitsdrabsmanden er “en norsk mann i 30-40-årene” og at 95% af drabsmændene er tilregnelige. Læs mere i VG’s artikel: “VG har kartlagt alle kvinnedrap siden 2000”. VG har tilmed lavet en database, hvor man kan læse mere om de enkelte kvindedrab, der ligger på VG’s hjemmeside: “Drept av sine menn”.

I Sverige måtte dagbladene også selv stå for at finde numrene på, hvor mange kvinder, der er dræbt af partnervold siden 2000. Aftobladet kom frem til, at mindst 212 kvinder var dræbt af partnere eller ekspartnere imellem 2000 og 2013. Læs mere i artiklen: “Aftonbladet prisades för unik databas”. Aftonbladet har udarbejdet en database med en oversigt over alle de myrdede kvinder. Databasen kan ses her.

Fædre får forældremyndigheden over børnene, hvis de myrder mor

I både Sverige og Danmark er der kommet sager frem, hvor fædre automatisk får forældremyndigheden over de fælles børn, hvis de myrder børnenes mor. Denne absurde praksis står i modsætning til loven i blandt andet Tyskland, hvor man ifølge psykolog Linda van Steenacker som udgangspunkt ikke anser en forælder, der har myrdet den anden, som én der kan varetage barnets tarv. Læs mere på Tv2 Nyhederne her.

Situationen har også mødt stærk kritik fra organisationer og politikere i Danmark. Mimi Jakobsen, Red Barnets Generalsekretær, udtaler, at “hvis jeg var minister, ville jeg ikke kunne sove om natten”. Læs mere på Tv2 Nyhederne her.

I Sverige har barneombudsmanden tillige kritiseret reglerne og opfordrer til, at de ændres. Læs mere på Aftonbladet her.

Nordic Tour 2014 rapport nu tilgængelig

Rapporten, der er udarbejdet på baggrund af Nordic Tour 2014, indeholder information om touren, erfaringsindsamling og anbefalinger. Den er udarbejdet på både dansk og engelsk og bliver snarest afsendt til de relevante myndigheder og organisationer, herunder UN Women.

Vi har besluttet at lægge rapporten fra Touren ud på hjemmesiden på den 8. marts for at minde om kampen for kvinders rettigheder i familieretten og familiedannelsen i forhold til vold og overgreb.

Rapporten kan læses ved at trykke på følgende link: Nordic Tour 2014 rapport.

Danmark snart sidste land i Norden, der ikke har ratificeret Børnekonventionen

Altinget.dk skrev den 12. oktober 2014, at Sveriges nye regering har planer om at inkorporere Børnekonventionen i svensk lovgivning – noget, Danmark endnu ikke har gjort. Red Barnet mener, at Danmark bør inkorporere konventionen i dansk lov og undrer sig over, at Danmark endnu ikke har tiltrådt konventionen.

Læs hele artiklen fra altinget.dk her.

Forældreansvarsloven sat under lup i Politiken

To kronikker i Politiken tydeliggør og oplyser om de skadevirkninger, som den danske forældreansvarslov, der blev indført i 2007 og revideret i 2012, medfører.

Der argumenteres for at lovgivningen er volds- og kønsblind de facto, og at sagsbehandlingen er utilstrækkelig. Læs dem herunder.

Kronik: Forældreansvarsloven nedbryder børn

skrevet af
Pia Deleuran, advokat og mediator
Lone Nørgaard, lektor, cand. mag.
Bente Holm Nielsen, cand. med.
Jytte Aa. Møller, jordemoder, cand.mag.
Birgit Søderberg, formand for LOKK
Vivian Jørgensen, advokat og mediator

Kronik: En skandale med konsekvenser for børnene

skrevet af
Pia Deleuran, advokat og mediator