NORGE

N_flag_small

Tour-sted nr. 2 på ruten – Oslo 10.9.2014

Hotel Grand i Oslo
________________________________________________________________________________________

billedfrise norge 3

TRÆF OG BESØG PÅ LOVISENBERG

Drøftelse med psykolog Judith van der Weele der sammen med kollegaen Stig Thorsteinson har bistået den norske Domstolsadministrationen med udformning af undervisningsfilmen “Barnets beste -Behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk” med tilhørende skriftligt materiale.

De to har herudover sammensat et undervisningsprogram for domstolene i Norge, der er taget i anvendelse.

Filmen, der findes på dvd, introduceres således:

“Vold og overgrep er en utfordring i barnelovsakene. Det gjelder både vold og overgrep direkte mot barna, og vold mellom foreldrene som går ut over barna. Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke, og det kan være vanskelig å vurdere hvilken betydning slike forhold skal ha for saken.

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og psykologer som sakkyndige. Den skal tilføre psykologifaglig kunnskap, og bidra til økt forståelse for et godt samarbeid mellom aktørene, slik at saksbehandlingen alltid blir til barnets beste.”

Kronikken af advokat, spesialist i barns rettigheter Thea W. Totland fra Dagbladet i Norge “De rettsløse barn – barn utsatt for overgrep mangler den mest elementære rettssikkerhet” blev diskuteret og sat i perspektiv.

Under opholdet i Norge blev der gennemført et kort besøg på Lovisenberg Diakonale Sykehus, hvor der findes en afdeling for de, der har været udsatte for seksuelle overgreb. Her fik vi set lokalerne og hørte om deres professionelle behandlingstilgang. Afdelingen har endvidere fokus på betydningen af, hvorledes fagpersonerne berøres af arbejdet. Dette fremgår af denne tekst:

“I de siste 20 årene har vi også fått økt innsikt i menneskers erfaring av vold og seksuelle overgrep fra betrodde tillits- og omsorgspersoner.

Møtet med andres traumatiske erfaringer av vold og seksuelle overgrep kan gi sterke inntrykk og gjøre at en selv blir bærer av noen av symptomene og blir sekundærtraumatisert. Utbrenthet er også en del av denne problematikken. Både sekundærtraumatisering og utbrenthet kan forebygges.

Vi vil etablere samhold, respekt og forståelse for den enkeltes erfaring og bygge nettverk på tvers av kirkesamfunn og den kirkelige virksomhet den enkelte er knyttet til.

Fagpersoner fra ulike fagmiljøer er invitert til å løfte inn i den kirkelige konteksten nødvendig kunnskap, tilnærminger og løsninger som er nyttige for kirkelige medarbeideres fortsatte innsats.”

I Norge har pressen sat fokus på drab af kvinder foretaget af partnere og ekspartnere.

I bogen “Barnekonvensjonen, barns rettigheter i Norge” fra Universitetsforlaget 2012, 2. udgave af Njål Høstmælingen (red.), Elin Saga Kjørholt (red.) og Kirsten Sandberg (red.) skriver Trude Haugli i kapitel 3 følgende om “Hensynet til barnets beste”:

“Selv om det er enestående at nesten alle verdens nasjoner slutter opp om barnets beste som et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som vedrører barn, har det også vært reist kritikk mot prinsippet…” Læs hele teksten her.