Kategoriarkiv: Norge

Norske eksperter kritiserer behandlingen af børnesager med mistanke om vold og overgreb

I Norge har advokat og specialist i børns rettigheder, advokat Thea Totland, skrevet en kronik om børnenes retsløshed i overgrebssager og efterlyser et andet behandlingssystem. Hun skriver:

“SÅ HAR DET skjedd igjen: En mann er mistenkt for å ha forgrepet seg på barn uforstyrret i årevis, med barnevern og politi som observatører. Forklaringen er uforstand, feighet og manglende kompetanse både i hjelpeapparatet og i politiet. Dessverre stopper det ikke der. Overgrepsofres rettsløshet forfølger dem også inn i domstolene (…)”

Læs hele kronikken i Dagbladet her.

Efterfølgende har flere andre eksperter givet Totland ret i, at mange sager om overgreb mod børn fejlbehandles på grund af manglende ekspertise i retssystemet på området. Forsker Åse Langballe mener, at der ikke er gode nok betingelser for børn til at fortælle om deres oplevelser, mens psykologerne Stig Torsteinson og Judith van der Weele fortæller, at børns reaktioner i situationer med overgreb kræver en særlig kundskab. Læs mere i artiklen skrevet af dagbladet VG: “Mener barn misforstås i overgrepssaker”.

 

 

Mord på kvinder i Norden af partnere og ekspartnere

Både Danmark, Norge og Sverige har nu haft presseprojekter, der kortlægger drab af kvinder foretaget af partnere eller eks-partnere.

Undersøgelsernes skræmmende resultateter viser, at i Danmark dræbes 60% af myrdede kvinder blev dræbt af deres nuværende eller tidligere partner, mens den tilsvarende sats for myrdede mænd er 11%. Avisartiklen i Kristeligt dagblad fokuserer på æresdrab begået af hvide, danske mænd, og estimerer at i alt 68 kvinder er blevet dræbt af deres etnisk danske partner eller ekspartner i løbet de seneste 10 år. Den fulde artikel kan læses på Kristeligt Dagblad: “Den hvide mands æresdrab”.

I Norge har myndighederne ikke været villige til at bruge ressourcer på at kortlægge, hvilke kvinder der er blevet dræbt af partnere eller ekspartnere, så den norske avis VG har selv undersøgt det og er kommet frem til, at 72 kvinder blev dræbt af partnere eller ekspartnere imellem 2000 og 2007. Undersøgelsen viste også, at gennemsnitsdrabsmanden er “en norsk mann i 30-40-årene” og at 95% af drabsmændene er tilregnelige. Læs mere i VG’s artikel: “VG har kartlagt alle kvinnedrap siden 2000”. VG har tilmed lavet en database, hvor man kan læse mere om de enkelte kvindedrab, der ligger på VG’s hjemmeside: “Drept av sine menn”.

I Sverige måtte dagbladene også selv stå for at finde numrene på, hvor mange kvinder, der er dræbt af partnervold siden 2000. Aftobladet kom frem til, at mindst 212 kvinder var dræbt af partnere eller ekspartnere imellem 2000 og 2013. Læs mere i artiklen: “Aftonbladet prisades för unik databas”. Aftonbladet har udarbejdet en database med en oversigt over alle de myrdede kvinder. Databasen kan ses her.

Om hensynet til “barnets bedste”

“Barnets bedste” er et helt centralt i familieretten, og hvordan det tolkes kan have store konsekvenser.

Trude Haugli skriver i bogen “Barnekonvensjonen – Barns rettigheter i Norge” af Njål Høstmælingen (red.), Elin Saga Kjørholt (red.) og Kirsten Sandberg (red.), Universitetsforlaget 2012, 2. utgave, at:

“Selv om det er enestående at nesten alle verdens nasjoner slutter opp om barnets beste som et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som vedrører barn, har det også vært reist kritikk mot prinsippet.

Et kritisk spørgsmål er om det grunnleggende behovet for prinsippet bliver borte når konvensjonen anerkjenner barns rettigheter, ikke bare barns interesser.

Læs resten