Kategoriarkiv: 03. Artikler og links

WHO opfordrer til en større indsats for at stoppe vold

The World Health Organization, WHO, har udgivet en rapport om voldsforebyggelse, der viser omfanget af interpersonel vold og som opfordrer til en større og mere intensiv indsats imod vold. WHO udtaler:

The Global status report on violence prevention 2014, which reflects data from 133 countries, is the first report of its kind to assess national efforts to address interpersonal violence, namely child maltreatment, youth violence, intimate partner and sexual violence, and elder abuse.

Jointly published by WHO, the United Nations Development Programme, and the United Nations Office on Drugs and Crime, the report reviews the current status of violence prevention efforts in countries, and calls for a scaling up of violence prevention programmes; stronger legislation and enforcement of laws relevant for violence prevention; and enhanced services for victims of violence.

Læs den fulde rapport på WHO’s hjemmeside.

Rapport fra Det Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) viser omfattende vold mod kvinder

Det fremgår i rapport fra marts 2014 fra Det Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), at vold, som kvinder påføres i hjemmet, på arbejdet, i det offentlige rum og online, fortsat er et relevant problem at drøfte – også i de nordiske lande. Spørgeundersøgelsen viser, at de politiske beslutningstagere er nødt til at anerkende omfanget af den vold, der udøves mod kvinder, og sikre, at reaktionerne på den imødekommer alle kvindelige voldsofres behov og rettigheder i praksis og ikke kun på papiret.

Direktøren for FRA, Morten Kjærum sagde i forbindelse med FRA-rapportens offentliggørelse:

“Tallene fra spørgeundersøgelsen kan og må simpelthen ikke ignoreres. FRA’s spørgeundersøgelse viser, at fysisk, seksuel og psykisk vold mod kvinder er en omfattende menneskerettighedskrænkelse i alle EU’s medlemsstater”.

Ligeledes sagde Morten Kjærum:

“Problemets enorme omfang er et bevis på, at vold mod kvinder ikke kun påvirker nogle få kvinder – det påvirker samfundet hver eneste dag. Derfor er de politiske beslutningstagere, civilsamfundet og frontlinjearbejderne nødt til at genoverveje de foranstaltninger, der træffes mod alle former for vold mod kvinder, uanset hvor den finder sted. Foranstaltningerne til håndtering af vold mod kvinder skal omgående bringes op på et nyt niveau.”

Der kan læses mere om rapporten her.

Norske eksperter kritiserer behandlingen af børnesager med mistanke om vold og overgreb

I Norge har advokat og specialist i børns rettigheder, advokat Thea Totland, skrevet en kronik om børnenes retsløshed i overgrebssager og efterlyser et andet behandlingssystem. Hun skriver:

“SÅ HAR DET skjedd igjen: En mann er mistenkt for å ha forgrepet seg på barn uforstyrret i årevis, med barnevern og politi som observatører. Forklaringen er uforstand, feighet og manglende kompetanse både i hjelpeapparatet og i politiet. Dessverre stopper det ikke der. Overgrepsofres rettsløshet forfølger dem også inn i domstolene (…)”

Læs hele kronikken i Dagbladet her.

Efterfølgende har flere andre eksperter givet Totland ret i, at mange sager om overgreb mod børn fejlbehandles på grund af manglende ekspertise i retssystemet på området. Forsker Åse Langballe mener, at der ikke er gode nok betingelser for børn til at fortælle om deres oplevelser, mens psykologerne Stig Torsteinson og Judith van der Weele fortæller, at børns reaktioner i situationer med overgreb kræver en særlig kundskab. Læs mere i artiklen skrevet af dagbladet VG: “Mener barn misforstås i overgrepssaker”.

 

 

Mord på kvinder i Norden af partnere og ekspartnere

Både Danmark, Norge og Sverige har nu haft presseprojekter, der kortlægger drab af kvinder foretaget af partnere eller eks-partnere.

Undersøgelsernes skræmmende resultateter viser, at i Danmark dræbes 60% af myrdede kvinder blev dræbt af deres nuværende eller tidligere partner, mens den tilsvarende sats for myrdede mænd er 11%. Avisartiklen i Kristeligt dagblad fokuserer på æresdrab begået af hvide, danske mænd, og estimerer at i alt 68 kvinder er blevet dræbt af deres etnisk danske partner eller ekspartner i løbet de seneste 10 år. Den fulde artikel kan læses på Kristeligt Dagblad: “Den hvide mands æresdrab”.

I Norge har myndighederne ikke været villige til at bruge ressourcer på at kortlægge, hvilke kvinder der er blevet dræbt af partnere eller ekspartnere, så den norske avis VG har selv undersøgt det og er kommet frem til, at 72 kvinder blev dræbt af partnere eller ekspartnere imellem 2000 og 2007. Undersøgelsen viste også, at gennemsnitsdrabsmanden er “en norsk mann i 30-40-årene” og at 95% af drabsmændene er tilregnelige. Læs mere i VG’s artikel: “VG har kartlagt alle kvinnedrap siden 2000”. VG har tilmed lavet en database, hvor man kan læse mere om de enkelte kvindedrab, der ligger på VG’s hjemmeside: “Drept av sine menn”.

I Sverige måtte dagbladene også selv stå for at finde numrene på, hvor mange kvinder, der er dræbt af partnervold siden 2000. Aftobladet kom frem til, at mindst 212 kvinder var dræbt af partnere eller ekspartnere imellem 2000 og 2013. Læs mere i artiklen: “Aftonbladet prisades för unik databas”. Aftonbladet har udarbejdet en database med en oversigt over alle de myrdede kvinder. Databasen kan ses her.

Fædre får forældremyndigheden over børnene, hvis de myrder mor

I både Sverige og Danmark er der kommet sager frem, hvor fædre automatisk får forældremyndigheden over de fælles børn, hvis de myrder børnenes mor. Denne absurde praksis står i modsætning til loven i blandt andet Tyskland, hvor man ifølge psykolog Linda van Steenacker som udgangspunkt ikke anser en forælder, der har myrdet den anden, som én der kan varetage barnets tarv. Læs mere på Tv2 Nyhederne her.

Situationen har også mødt stærk kritik fra organisationer og politikere i Danmark. Mimi Jakobsen, Red Barnets Generalsekretær, udtaler, at “hvis jeg var minister, ville jeg ikke kunne sove om natten”. Læs mere på Tv2 Nyhederne her.

I Sverige har barneombudsmanden tillige kritiseret reglerne og opfordrer til, at de ændres. Læs mere på Aftonbladet her.

Nordic Tour 2014 rapport nu tilgængelig

Rapporten, der er udarbejdet på baggrund af Nordic Tour 2014, indeholder information om touren, erfaringsindsamling og anbefalinger. Den er udarbejdet på både dansk og engelsk og bliver snarest afsendt til de relevante myndigheder og organisationer, herunder UN Women.

Vi har besluttet at lægge rapporten fra Touren ud på hjemmesiden på den 8. marts for at minde om kampen for kvinders rettigheder i familieretten og familiedannelsen i forhold til vold og overgreb.

Rapporten kan læses ved at trykke på følgende link: Nordic Tour 2014 rapport.

Opråb i forhold til barnets perspektiv i svensk lovgivning fra en gruppe behandlere

Allerede i 2007 råbte en lang række eksperter vagt i gevær med hensyn til barnets perspektiv i sager med vold i hjemmet i en artikel i den svenske landsdækkende avis Dagens Nyheter.

I artiklen ”Lyssna bättre på barnen som drabbas av familjevåld” beskriver de hvordan barnets rettigheder bliver sat efter de voksnes og barnets perspektiv overset.

Læs artiklen her 

Om hensynet til “barnets bedste”

“Barnets bedste” er et helt centralt i familieretten, og hvordan det tolkes kan have store konsekvenser.

Trude Haugli skriver i bogen “Barnekonvensjonen – Barns rettigheter i Norge” af Njål Høstmælingen (red.), Elin Saga Kjørholt (red.) og Kirsten Sandberg (red.), Universitetsforlaget 2012, 2. utgave, at:

“Selv om det er enestående at nesten alle verdens nasjoner slutter opp om barnets beste som et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som vedrører barn, har det også vært reist kritikk mot prinsippet.

Et kritisk spørgsmål er om det grunnleggende behovet for prinsippet bliver borte når konvensjonen anerkjenner barns rettigheter, ikke bare barns interesser.

Læs resten

Danmark snart sidste land i Norden, der ikke har ratificeret Børnekonventionen

Altinget.dk skrev den 12. oktober 2014, at Sveriges nye regering har planer om at inkorporere Børnekonventionen i svensk lovgivning – noget, Danmark endnu ikke har gjort. Red Barnet mener, at Danmark bør inkorporere konventionen i dansk lov og undrer sig over, at Danmark endnu ikke har tiltrådt konventionen.

Læs hele artiklen fra altinget.dk her.