Film: “Til barnets beste”

 

Til barnets beste (norsk, 2012)
Behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk

Vold og overgrep er en utfordring i barnelovsakene. Det gjelder både vold og overgrep direkte mot barna, og vold mellom foreldrene som går ut over barna. Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke, og det kan være vanskelig å vurdere hvilken betydning slike forhold skal ha for saken.

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og psykologer som sakkyndige. Den skal tilføre psykologifaglig kunnskap, og bidra til økt forståelse for et godt samarbeid mellom aktørene, slik at saksbehandlingen alltid blir til barnets beste.

Formidlere i filmen er psykologspecialistene Stig Torsteinson og Judith van der Weele.

DVD_til-barnet-beste

Til filmen følger et hefte med innspill til praktisk behandling av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk.