Tag-arkiv: barnets tarv

Film: “Barnets stemme”

Barnets stemme (norsk, 2015)
I foreldretvister ved domstolen

Barnets rett til medbestemmelse er regulert i barneloven §31 og i FNs barnekonvensjon artikkel 12. Slik barneloven §31 er utformet, gir den barnet rett til å få informasjon og til å uttale seg i forbindelse med alle rettsavgjørelser om deres personlige forhold fra det har fylt syv år. Også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal få informasjon og høres. Dette setter økt fokus på hvor viktig det er at barnets synspunkter kommer frem på en måte som er både juridisk og barnefaglig forsvarlig. Hensynet til barnets beste skal alltid være avgjørende for gjennomføring av foreldretvisten, også ved gjennomføring av samtalen med barnet.

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og sakkyndige. Planlagt læringsutbytte er å skape forståelse for at samtalen med barnet er viktig for sakens opplysning, og at de som snakker med barn i foreldretvister skal heve egen kompetanse og oppnå større trygghet i rollen.

DVD Barnets stemme 2

Lengde: 35 min
Domstoladministrasjonen

Til filmen følger et ressurshefte med ulike tema til refleksjon og diskusjon knyttet til behandlingen av foreldretvister.

Opråb i forhold til barnets perspektiv i svensk lovgivning fra en gruppe behandlere

Allerede i 2007 råbte en lang række eksperter vagt i gevær med hensyn til barnets perspektiv i sager med vold i hjemmet i en artikel i den svenske landsdækkende avis Dagens Nyheter.

I artiklen ”Lyssna bättre på barnen som drabbas av familjevåld” beskriver de hvordan barnets rettigheder bliver sat efter de voksnes og barnets perspektiv overset.

Læs artiklen her 

Film: “Til barnets beste”

 

Til barnets beste (norsk, 2012)
Behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk

Vold og overgrep er en utfordring i barnelovsakene. Det gjelder både vold og overgrep direkte mot barna, og vold mellom foreldrene som går ut over barna. Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke, og det kan være vanskelig å vurdere hvilken betydning slike forhold skal ha for saken.

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og psykologer som sakkyndige. Den skal tilføre psykologifaglig kunnskap, og bidra til økt forståelse for et godt samarbeid mellom aktørene, slik at saksbehandlingen alltid blir til barnets beste.

Formidlere i filmen er psykologspecialistene Stig Torsteinson og Judith van der Weele.

DVD_til-barnet-beste

Til filmen følger et hefte med innspill til praktisk behandling av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk.