Forfatterarkiv: admin

Om hensynet til “barnets bedste”

“Barnets bedste” er et helt centralt i familieretten, og hvordan det tolkes kan have store konsekvenser.

Trude Haugli skriver i bogen “Barnekonvensjonen – Barns rettigheter i Norge” af Njål Høstmælingen (red.), Elin Saga Kjørholt (red.) og Kirsten Sandberg (red.), Universitetsforlaget 2012, 2. utgave, at:

“Selv om det er enestående at nesten alle verdens nasjoner slutter opp om barnets beste som et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som vedrører barn, har det også vært reist kritikk mot prinsippet.

Et kritisk spørgsmål er om det grunnleggende behovet for prinsippet bliver borte når konvensjonen anerkjenner barns rettigheter, ikke bare barns interesser.

Læs resten

Pressemeddelelse sendt til Ritzau ved tourens start

Conflict Resolution, Knots and Artwork in the Nordic Countries.

Nordic Tour 2014 starts this evening at a meeting in Denmark. The three activists and professionals travel the Nordic Countries during the next 10 days.

It is:

Professor and researcher Dr. Dale Bagshaw, Australia

Attorney and mediator Pia Deleuran, Denmark

Photographer Sisse Jarner, Denmark

They say: “We are following up on the Nordic Forum, Malmø, Sweden in the summer 2014 where the head of UN Women – the relatively new Womens’ section for equality and empowerment for women, Phumzile Mlambo-Ngcuka said:

‘The Nordic countries have to eliminate violence against women and prove to the rest of the world that this can be done.'”

She is backed up by the head of the Nordic section, Asger Ryhl.

The group behind the Nordic tour initiative is Barnets Tarv NU that has advocated for a new Act concerning custody, residence and visitation in Denmark.

They want to gather experiences in the Nordic countries to see if the UN’s ambition in this field can be accomplished.

Denmark was severely criticized in an EU fact-finding paper this year.

Now when the Istanbul convention – the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – has entered into force from the 1st of August, the Danish state has to take action.

The Bar and Law Society has stated that they have no resources to look into the matter for the time being.

For more information please contact Pia Deleuran
pd@deleuran
0045 30246803.

Pressemeddelelse sendt til Ritzau.dk ved tourens afslutning

The Nordic Tour 2014 – “Conflict resolution, knots and artwork” (9th to the 19th of September) is about to come to an end.

Attorney and mediator Pia Deleuran (Deleuran law firm, Denmark), Associate Professor Dale Bagshaw (School of Psychology, Social Work and Social Policy, University of South Australia), and photographer and artist Sisse Jarner, Denmark, have toured most of the Nordic countries to investigate custody and visitation issues in the family law field in each country. They report that:

“in all countries visited the messages were similar: that the ‘best interests’, welfare, safety and the rights of the child are often forgotten or ignored in family law matters, in particular where there are allegations of family violence (domestic violence and child abuse). Instead, the focus of decisions tends to be on the rights of parents, in particular on the rights of fathers. Since the focus of family law in each country has shifted to ‘shared parental responsibility’, many cases involving violence against children and mothers have not been adequately investigated and in some cases mothers and children have been put at risk by the decisions made. The impact of gender neutral legislation, the failure to adequately screen for and respond to violence, and the failure to acknowledge the effect of witnessing violence on children, or to adequately address attachment issues for children, urgently need further investigation. We also detected failures to provide access to fair and just court and administrative procedures. For example, in some countries we visited, the law makes it almost impossible for professionals with appropriate expertise to thoroughly investigate allegations as there is an emphasis on focusing on the future.”

Much needs to be changed for the Nordic countries to live up to the Istanbul Convention on Violence Against Women and Children, which was enforced on August 1st this year.

The three investigators will send their report in pictures and words to the Administrative Director of the UN section for the Equality and Empowerment of Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, and to the Nordic division, which is lead by Asger Ryhl. It is anticipated that they will develop further initiatives to ensure that policies and practices in the Nordic countries lead to zero tolerance for violence against women and children.

The full report is expected to be online within two weeks: www.nordictour2014.dk

The three investigators thank the Dreyer Foundation and the National Organisation of Women’s Shelters in Denmark – LOKK – for having made the Nordic Tour 2014 possible by offering various kinds of support.

For more information please contact:

Attorney and mediator Pia Deleuran – email: pd@deleuran.dk or phone: 0045 30246803

Associate Professor Dale Bagshaw – email: dale.bagshaw@unisa.edu.au (available for@ interviews via skype)

 

Kunsten – ikoner for genkendelse og refleksion

Fotograf Sisse Jarner stod for udarbejdelsen af tourstrips og de collager, der blev givet som inspiration undervejs på Nordic Tour 2014.

billedfriser sisse

En del af billederne stammer fra projektet “Mediation som mulighed”, hvor den avancerede konfliktløsningsmetode er i fokus i fire antologier med tilhørende vandreudstilling. De dele af vandreudstillingen, der vedrørte familieforhold blev medbragt under Nordic Tour 2014 med det formål at give emner, der ellers er kontroversielle at drøfte, et visuelt udtryk, og derved lette samtalen.

Pia Deleuran og Sisse Jarner har også samarbejdet i projektet Visuelle Dialog Collager.

Danmark snart sidste land i Norden, der ikke har ratificeret Børnekonventionen

Altinget.dk skrev den 12. oktober 2014, at Sveriges nye regering har planer om at inkorporere Børnekonventionen i svensk lovgivning – noget, Danmark endnu ikke har gjort. Red Barnet mener, at Danmark bør inkorporere konventionen i dansk lov og undrer sig over, at Danmark endnu ikke har tiltrådt konventionen.

Læs hele artiklen fra altinget.dk her.

Film: “Jeg sagde, at jeg havde mareridt”

– En tegnet dokumentarfilm

Omkring 200.000 børn i Sverige vokser op med, at deres fædre slår og truer deres mødre.

Beregningen kommer fra Statistiska Centralbyrån, men det nøjagtige tal kendes ikke. Mørketallet er stort.

DVD_jeg-sagde-jeg-havde

I denne film møder vi fem børn på mellem tre et halvt og otte år, som alle har overværet, at deres mor blev mishandlet.

Børnene skildrer via fortælling og tegning deres oplevelser og følelser.

Filmen er 19 minutter lang.

Tegner: Robert Nyberg
Animator: David Rylander
Klipper: Helene Berlin
Komponist: Philippe Boix-Vives
Producent: Annika Ernst
Distribueres af Sveriges Kvinno- och tjejjoureres Riksförbund, SKR

info@kvinnojour.com

Forældreansvarsloven sat under lup i Politiken

To kronikker i Politiken tydeliggør og oplyser om de skadevirkninger, som den danske forældreansvarslov, der blev indført i 2007 og revideret i 2012, medfører.

Der argumenteres for at lovgivningen er volds- og kønsblind de facto, og at sagsbehandlingen er utilstrækkelig. Læs dem herunder.

Kronik: Forældreansvarsloven nedbryder børn

skrevet af
Pia Deleuran, advokat og mediator
Lone Nørgaard, lektor, cand. mag.
Bente Holm Nielsen, cand. med.
Jytte Aa. Møller, jordemoder, cand.mag.
Birgit Søderberg, formand for LOKK
Vivian Jørgensen, advokat og mediator

Kronik: En skandale med konsekvenser for børnene

skrevet af
Pia Deleuran, advokat og mediator

Film: “Til barnets beste”

 

Til barnets beste (norsk, 2012)
Behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk

Vold og overgrep er en utfordring i barnelovsakene. Det gjelder både vold og overgrep direkte mot barna, og vold mellom foreldrene som går ut over barna. Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke, og det kan være vanskelig å vurdere hvilken betydning slike forhold skal ha for saken.

Målgruppen for filmen er dommere, advokater og psykologer som sakkyndige. Den skal tilføre psykologifaglig kunnskap, og bidra til økt forståelse for et godt samarbeid mellom aktørene, slik at saksbehandlingen alltid blir til barnets beste.

Formidlere i filmen er psykologspecialistene Stig Torsteinson og Judith van der Weele.

DVD_til-barnet-beste

Til filmen følger et hefte med innspill til praktisk behandling av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk.